Mentori:

prof.dr.sc. Maja Matijašević

prof. dr. sc. Lea Skorin-Kapov

doc. dr. sc. Ognjen Dobrijević

 

Asistenti:

dr. sc. Mirko Sužnjević

dr. sc. Sanja Grubeša

Ivan Slivar, mag. ing.

Irena Oršolić, mag.ing

 
 
 
 
 

Područja

Programski upravljane komunikacijske mreže (doc. dr. sc. Ognjen Dobrijević)

Jedan od najpopularnijih komunikacijskih trendova u zadnjih nekoliko godina je primjena paradigme programski upravljane mreže (engl. software-defined network, SDN). U arhitekturi SDN-a funkcija upravljanja prosljeđivanjem prometa, odnosno usmjeravanja, izdvaja se iz mrežnih uređaja te izvodi na logički centraliziranom upravljačkom uređaju. Upravljački uređaj postaje svojevrstan “mozak” komunikacijske mreže, jer sakuplja informacije o njezinoj topologiji i određuje pravila prosljeđivanja na mrežnim uređajima. U sklopu ovog područja studenti će imati priliku upoznati se s osnovnim konceptom i primjenom SDN-a, analizirati rad SDN upravljačkih uređaja i komuni. sučelja za upravljanje mrežnim uređajima, dizajnirati i implementirati vlastitu aplikaciju za upravljanje radom mreže te analizirati njezine performanse.

Primjeri radova:

 • Sigurnosni aspekti programski upravljane komunikacijske mreže
 • Algoritmi usmjeravanja u programski upravljanoj komunikacijskoj mreži
 • Raspoloživost kontrolne ravnine u programski upravljanoj mreži

 

Prilagodljive višemedijske/web aplikacije u Internetu; analiza iskustvene kvalitete video/audio strujanja, umreženih igare, video konferencija (prof. dr. sc. Lea Skorin-Kapov)

Danas postoji širok raspon višemedijskih i web aplikacija koje se koriste u svakodnevnom životu, od videa/glazbe na zahtjev/uživo (npr. YouTube, Netflix), video konferencija/govora (npr. Skype, WebRTC), umreženih igara, upravljanja udaljenim računalom do društvenih mreža. Ono što i dalje ostaje ključni problem i razlikovno sredstvo između pružatelja usluga je ispunjavanje zahtjeva krajnjih korisnika s obzirom na očekivanu kvalitetu usluge, a što se naziva iskustvenom kvalitetom (engl. Quality of Experience, QoE).

Seminarske teme su vezane uz proučavanje arhitektura i zahtjeva naprednih višemedijskih usluga, načina prilagodbe usluga, te metoda procjene i optimizacije iskustvene kvalitete. Također, teme razmatraju utjecaj raznih faktora poput parametara komunikacijske mreže, kontekste i kodiranja na QoE.

Primjeri radova:

 • Procjena performansi usluge YouTube na osnovu analize kriptiranog prometa uporabom tehnike strojnog učenja
 • Mjerenja prometa i performansi usluge YouTube na temelju podataka prikupljenih iz mreže i s korisničkog uređaja
 • Prilagodljivo strujanje putem protokola HTTP, analiza utjecaja raznih mrežnih uvjeta na iskustvenu kvalitetu kod usluge Netflix
 • Aplikacije za pohranu i anotaciju video sadržaja igranja igara zasnovanih na računalnom oblaku

 

Primjena heurističkih metoda optimizacije (prof. dr. sc. Lea Skorin-Kapov)

Mnogi aktualni problemi iz područja telekomunikacija svode se na kompleksne kombinatoričke probleme za koje ne možemo pronaći optimalno rješenje u polinomijalnom vremenu te se u praksi primjenjuju razne heurističke metode optimizacije. Na primjer, problemi vezani uz mrežno planiranje ili usmjeravanje paketa se često mogu svesti na razne varijante problema trgovačkog putnika (engl. traveling salesman problem), problemi vezani uz raspodjelu mrežnih resursi se mogu svesti na varijante problema naprtnjače (engl. knapsack problem), dok se problemi dodjele resursa u računalnom oblaku mogu svesti na razne probleme raspoređivanja (engl. scheduling problems). Ovakvi problemi se mogu rješavati pomoći raznih metaheuristika kao što su tabu pretraživanje, simulirano hlađenje, genetski algoritam, optimizacija kolonijom mrava i sl.

Zadaci se svode na implementaciju odabranog heurističkog algoritma, te testiranje i analizu utjecaja parametara algoritma na kvalitetu dobivenog rješenja na primjeru konkretnih instanci problema.

Primjeri radova:

 • Algoritam raspodjele resursa za prilagodljivo strujanje putem protokola HTTP zasnovan na znanju o iskustvenoj kvaliteti
 • Heuristika, simulacija mrežnih igara zasnovanih na računalnom oblaku i dodjele resursa u ovisnosti o empirijski određenim QoE modelima
 • Primjena metaheuristika kod rješavanja problema trgovačkog putnika, problema raspoređivanja, problema naprtnjaće, i sl.

 

Umrežena virtualna okruženja i digitalne igre (prof. dr. sc. Maja Matijašević)

Danas se umrežena virtualna okruženja koriste u mnogim aspektima ljudskog života. Najpopularnija primjena su digitalne igre koje danas predstavljaju zabavu miliona ljudi. Teme iz ovog područja uključuju umrežena virtualna okruženja i umrežene igre s motrišta kvalitete usluge i ponašanja korisnika. Proučavaju se i sustavi i mrežni promet igara temeljenih na računalnom oblaku, odnosno igara kod kojih se većina funkcionalnosti (izračun stanja virtualnog svijeta, renderiranje 3D scene i kodiranje videa) dešava na strani poslužitelja dok se na klijentu samo prikazuje video strujanje te unose komande. Dodatno, teme uključuju proučavanje, evaluacija i razvoj algoritama za evaluaciju vještine igrača u višekorisničkim igrama. Izvode se i zadaci na mrežnom sloju koji uključuju mjerenje, analizu, modeliranje i generiranje mrežnog prometa te algoritme za optimizaciju mrežnog prometa igara.

Primjeri radova:

 • Analiza utjecaja optimizacije mrežnog prometa temeljene na tuneliranju, kompresiji i multipleksiranju na iskustvenu kvalitetu interaktivnih igara
 • Algoritam za ocjenu vještine igrača temeljen na aplikacijskom kontekstu
 • Parametri iskustvene kvalitete za Oculus Rift
 • Aplikacije za vizualizaciju stanja mrežne poveznice s podrškom za prikaz na platformi Occulus Rift

 

Upravljanje mrežom i uslugama u novoj generaciji pokretnih mreža (prof. dr. sc. Maja Matijašević)

Današnje pokretne mreže suočene su s eksponencijalnim porastom podatkovnog prometa te sa sve većim brojem korisnika i usluga u mreži. Najnoviji trendovi pokazuju značajan porast broja uređaja spojenih na mrežu, pri čemu velik dio otpada na uređaje koji koriste paradigmu komunikacije stroja sa strojem (engl. Machine to Machine communication, M2M). Rješenja za ove izazove treba tražiti u efikasnom upravljanju mrežom s ciljem ostvarivanja traženih zahtjeva. U ovom području posebni naglasak stavljamo na upravljanje terećenjem i naplatom usluga, te na upravljanje mrežnim resursima temeljeno na upravljačkim politikama (engl. Policy Control). U sklopu ovog područja studenti će imati priliku upoznati se s arhitekturom pokretne mreže nove generacije te s mehanizmima upravljanja mrežom, s posebnim naglaskom na mehanizmima temeljenima na upravljačkim politikama za terećenje korisnika i usluga. Zadaci uključuju i izvedbu novih tarifnih modela temeljenih na kontekstu korisnika, te osmišljavanje i izvedbu novih upravljačkih rješenja.

Primjeri radova:

 • Upravljanje komunikacijom strojeva u pokretnoj mreži temeljeno na kontekstu za terećenje
 • Terećenje usluga komunikacije strojeva u pokretnoj mreži
 • Klijentsko programsko sučelje aplikacije za terećenje telekomunikacijskih usluga
 • Dinamičko određivanje cijena usluga temeljeno na zagušenju mreža

 

Upute za studente

Stranice o diplomskom i završnom radu sadrže opće upute i informacije, a dodatni dokumenti za modul, odnosno profil Telekomunikacije i informatika nalaze se u repozitoriju sa strane.

Preuzimanje završnih zadataka za modul Telekomunikacije i informatika i diplomskih zadataka za profil Telekomunikacije i informatika održava se prema najavi na stranicama fakulteta. Prezentacije se nalaze u repozitoriju:

Dodatni dokumenti:

Prilikom predaje završnog odnosno diplomskog rada student predaje djelovođi jedan  tvrdo uvezani tiskani primjerak rada i jedan CD s elektroničkim dokumentima (pdf, doc ili neki drugi izvorni oblik) koji odgovaraju uvezanom radu.

Dokument koji se odnosi na CD s rezultatima rada jedan je od mogućih predložaka za arhiviranje rezultata rada i primjenjuje se u predloženom obliku ili se modificira u dogovoru s mentorom.